Menu Zamknij

Cennik

Poniżej znajdują się cenniki usług, świadczonych na naszej stacji. Ceny są zgodne z cenami krajowymi ustalonymi przez Ministerstwo Infrastruktury.

TABELA OPŁAT ZA BADANIA TECHNICZNE POJAZDÓW

L.p.UsługaCena
1Okresowe badania techniczne
1.1motocykl, ciągnik rolniczy62,00 zł
1.2samochód osobowy, autobus przeznaczony do przewozu nie więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą, samochód ciężarowy i specjalny do 3,5 t d.m.c., pojazd trójkołowy powyżej 0,4 t m.w.1)98,00 zł
1.3przyczepa ciężarowa rolnicza do 1,5 t d.m.c.40,00 zł
1.4przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna do 3,5 t d.m.c78,00 zł
1.5pojazd przystosowany do zasilania gazem (za badanie specjalistyczne)63,00 zł
1.6motorower50,00 zł
2Ponowne sprawdzenie mechanizmów i zespołów w
pojeździe, w którym stwierdzono usterki w trakcie
badań technicznych w zakresie
2.1skuteczności i równomierności działania hamulców20,00 zł
2.2ustawienia i natężenia świateł drogowych i świateł mijania14,00 zł
2.3połączeń układu kierowniczego oraz jałowego ruchu koła kierownicy, luzów w zawieszeniu20,00 zł
2.4toksyczności spalin14,00 zł
2.5poziomu hałasu20,00 zł
2.6działania amortyzatorów jednej osi14,00 zł
2.7wszystkich innych usterek łącznie20,00 zł
3Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez
organ kontroli ruchu drogowego w razie uzasadnionego
przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu
drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska:
3.1określone usterki techniczne, warunki techniczne (osobno za każde określone warunki techniczne lub badany układ czy zespół pojazdu)20,00 zł
3.2wypadku, kolizji drogowej (za badanie specjalistyczne)94,00 zł
3.3dane techniczne niezgodne ze stanem faktycznym51,00 zł
4Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez starostę w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania
4.1co do którego zachodzi podejrzenie, że nie spełnia określonych warunków technicznych20,00 zł
4.2po wypadku, kolizji drogowej (za badanie specjalistyczne) 94,00 zł
5Pozostałe dodatkowe badania techniczne pojazdu:
5.1który ma być używany jako uprzywilejowany (za warunki dodatkowe)50,00 zł
5.2do nauki jazdy lub przeprowadzania egzaminu państwowego (za warunki dodatkowe)48,00 zł
5.3skierowany przez starostę lub na wniosek posiadacza pojazdu w celu identyfikacji lub ustalenia danych
niezbędnych do jego rejestracji
60,00 zł
5.4skierowany przez starostę lub na wniosek posiadacza pojazdu w celu identyfikacji lub ustalenia danych
niezbędnych do jego rejestracji jeżeli z dokumentów wymaganych do jego
rejestracji wynika, że uczestniczył on w wypadku
drogowym, lub narusza wymagania ochrony
środowiska
94,00 zł
5.5w którym w czasie badania technicznego stwierdzono ślady uszkodzeń lub naruszenia elementów nośnych konstrukcji pojazdu, mogących stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego94,00 zł
6Sprawdzenie spełniania dodatkowych warunków
technicznych dla niektórych pojazdów oraz pozostałe
czynności przeprowadzane w stacjach kontroli pojazdów:
6.1prawidłowości przystosowania pojazdu silnikowego do ciągnięcia przyczepy35,00 zł
6.2czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym dla pojazdów przeznaczonych do wykonywania czynności na drodze21,00 zł

Często Zadawane Pytania

Odpowiadamy na najczęsciej zadawane pytania dotyczące przeglądu pojazdów

Wszystkie stacje kontroli pojazdów w Polsce obowiązuje oficjalny cennik Dziennika Ustaw. Ceny badań technicznych są ustalane i kontrolowane przez Ministerstwo Infrastruktury. Aktualnie zobowiązujący cennik można znaleźć w Dzienniku Ustaw nr 223 z dnia 29 września 2004 pozycja 2261. 

Ceny badań technicznych zatem nie różnią się pomiędzy stacjami.

Na naszej stacji standardowy przegląd pojazdu trwa około 15 minut. Aczkolwiek, czas ten może się wydłużyć, jeżeli wykonujesz przegląd samochodu sprowadzonego zza granicy.

W większości wypadków, przeglądów dokonuję się co rok. Wyjątkiem są nowo zakupione samochody, a także samochody, potrzebujące przeglądów dodatkowych. Na przykład, może to być samochód po wypadku, samochód sprowadzony z zagranicy, albo potrzebujący przedterminowego przeglądu.

Więcej informacji w artykule Przegląd techniczny samochodu – jak często należy go wykonywać?

Na obecną chwilę, nie ma kar za wykonanie przeglądu po terminie, aczkolwiek nie jest taka sytuacja zalecana. Przede wszystkim, jest to narażanie bezpieczeństwa osób podróżujących pojazdem, gdyż może on mieć usterki, które zostałyby podczas przeglądu wyłapane.

Jeżeli samochód bez aktualnego przeglądu zostanie zatrzymany przez policję, najprawdopodobniej, dowód rejestracyjny pojazdu zostanie zatrzymany za pokwitowaniem.

Możesz przyjechać po terminie, nie ma kar związanych z późnym przeglądem z powodu kwarantanny.